Alatnica

Nudimo usluge izrade alata

Navedene usluge obavlja naša  sestrinska firma TMD AGS Gradačac.

Pored izrade alata za potrebe naše livnice u mogućnosti smo odgovoriti i za potrebe vanjskih kupaca.

Naš stručni kadar sa dugogodišnjim iskustvom u mogućnosti je da na osnovu dizajna proizvoda ili alata, kao i uzorka izradi kvalitetne alate za livenje pod pritiskom.

 

Raspolažemo svom potrebnom opremom za jednu savremenu alatnicu. Za izradu alata koristimo konvencionalne i CNC mašine, bušilice, brusilice, erozimate.

Prije isporuke kupcu alati se testiraju, dok se isporuke alata i uzoraka vrše prema unaprijed dogovorenim terminima isporuke. Garancija na alate se definira u početnoj fazi u zavisnosti broja udaraca alata.