Mehanička obrada

U procesu mehaničke obrade koristimo sljedeće mašine:

– Rossler Z1000 – vibrofiniš,
– SGH – pjeskir,
– Rossler RHBE 9/3 – pjeskir,
– Cogeim PG 10×15 -3TR + FC 6- Atex – pjeskir,
– MTM FERA A 963 WSV – peračica
– 2 komada Silberhorn Multiline – peračica.