MEHANIČKA OBRADA

 

U procesu mehaničke obrade koristimo sljedeće mašine:

 • – Rossler Z1000 – vibrofiniš,
  – SGH – pjeskir,
  – Rossler RHBE 9/3 – pjeskir,
  – Cogeim PG 10×15 -3TR + FC 6- Atex – pjeskir,
  – MTM FERA A 963 WSV – peračica
  – 2 komada Silberhorn Multiline – peračica.