Mašinska obrada

Osim proizvodnje preciznih odlivaka spremih za ugradnju, raspolažemo mašinskim parkom za obradu odlivaka. Možemo po vašem zahtjevu i dokumentaciji izraditi i najsloženije dijelove i sklopove od aluminijuma i čelika. Stalna ulaganja u naše mašine i kontrolu svih faza proizvodnje omogućavaju mašinsku obradu upravo prema vašim specifikacijama i zahtjevima uključujući potrebnu preciznost mašinske obrade i kvalitet obrađene površine.

Naš mašinski park raspolaže strugovima, višeosnim, horizontalnim i vertikalnim obradnim centrima.