Rukovodstvo

Ensar Omeragić

Direktor

Jasmin Peštalić


Zamjenik direktora

Plan, nabava i logistika

Idriz Halilović

Tehnički direktor

Esmir Mehanović

Prodaja i vođenje projekata

Abdulkadir Peštalić

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Zijad Mujćinovic

Livnica

Nijaz Hamidović

Alatnica

Irma Duratbegović

Ljudski resursi

Armin Redžić

Održavanje i informatika

Nermin Ćatić

Livnica