Potpisan granski kolektivni ugovor poslodavca i sindikata metalske struke

Predstavnici sindikata metalaca FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH koje je predstavljao direktor Wagner Automotiv d.o.o. Mr. Mirsad Peštalić potpisali u Sarajevu 26.08.2016 Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH koji će važiti godinu dana.

Mr. Mirsad Peštalić, predstavnik pregovaračkog tima Udruženja poslodavaca – Grupacije poslodavaca za oblast proizvodnje i prerade metala, rekao je da je postojeći kolektivni ugovor ovim usklađen s novim Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom čime je modernizirano radno zakonodavstvo u BiH. Također Peštalić je naveo da se sadašnji kolektivni ugovor razlikuje od prethodnog po pitanju plaćanja minulog rada, prekovremenog rada, rada vikendom i noćnog rada.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović ističe da se na ovom primjeru vidi na kojem je nivou socijalni dijalog u BiH, te dodao da želi da uskoro budu potpisani i kolektivni ugovori u ostalim granama.

Nakon potpisivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH (granskog kolektivnog ugovora) slijedi potpisivanje tzv. “kućnih” kolektivnih ugovora za svaku pojedinu kompaniju iz te oblasti.Peštalić je naveo da se novi ugovor razlikuje od prethodnog po pitanju plaćanja minulog rada, prekovremenog rada, rada vikendom i noćnog rada.